Delsum:
  Faktura:
  Frakt og ekspedisjon:
  Ekspedisjonsgebyr:
  Levering kostnad:
  Rabatt
  Moms:
  Totalsum:

  Kjøpsbetingelser
   

  1. Generelt

  Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av SOS-barnebyers profilprodukter og gaveartikler til forbrukere fra SOS-barnebyers nettbutikk.

  Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling og vår bestillingsbekreftelse, avtalen for kjøpet. Forbrukerkjøp er i tillegg regulert av ufravikelige regler iblant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

  2. Definisjon av partene

  Selger er: Stiftelsen SOS-barnebyer, Mariboes gate 13b, 0183 Oslo. Org.nr. 947 571 958, Telefon: 23 35 39 00 og e-post sos@sos-barnebyer.no (i det følgende benevnt «SOS-barnebyer», «vi» eller «oss»).

  Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (i det følgende benevnt «du», «deg» og «din»).

  3. Bestillings- og avtaleprosess

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

  Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

  4. Priser

  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som pakking, frakt og emballasje.

  Ved kjøp av varer gjelder prisene som angis for produktene på SOS-barnebyers nettbutikk på bestillingsdagen. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i tilbudet på produktpriser i annonser o.l. eller i nettbutikken som avviker mer enn 15 prosent av normal utsalgspris, kan SOS-barnebyer eller leverandør av nettbutikk Idé House of Brands ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt bestillingsbekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres av oss i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget eller meldt oss.

  5. Betaling

  Kjøpesummen kan gjøres opp ved bruk av VISA eller Mastercard. Ved bestilling vil det reserveres et beløp tilsvarende summen på bestillingsbekreftelsen. Når alle varene er samlet, plukket og forsendelsen forlater vårt lager, vil du belastes i henhold til endelig sluttsum på bestillingsbekreftelsen.

  6. Levering

  Lagervarer leveres med Norpost fra vårt lager DSV på Langhus med MyPack. Normal leveringstid er 3-5 virkedager avhengig av hvor varenes leveringsdestinasjon er.

  7. Angrerett

  Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i bestillingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

  Angrerettskjema mottar du ved hver handel. Du finner også angrerettskjema her i nettbutiikken.

  8. Undersøkelse av produktene

  Etter at du har mottatt produktene bør du – så snart du har anledning til det – undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, informere oss på sosbarnebyer@idegroup.no at du ønsker å reklamere over varen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen.

  9. Endring i kjøpsbetingelsene

  Vi forbeholder oss retten til å endre på vilkårene i denne avtalen med virkning for fremtidige kjøp.

  10. Force majeure

  Ingen av partene er forpliktet til å oppfylle avtalen eller plikt pådratt i henhold til denne når oppfyllelsen hindres av force majeure.